MATEMÀTIQUES


  GeoGebra Classic 6.0.392.0
 (16-10-17)

És un programari de matemàtiques per a educació secundària que reuneix dinàmicament geometria, àlgebra i càlcul. Per canviar l'idioma anem al menú Opcions / Idioma.
Cal destacar el Projecte Gauss, del Ministeri d'Educació d'Espanya, que ofereix al professorat centenars d'ítems didàctics i d'applets de GeoGebra, que cobreixen tots els continguts de matemàtiques de Primària i ESO, i estan dissenyats per ser utilitzats tant en la pissarra digital com en els ordinadors dels alumnes. Hi ha també cursos de formació per al professorat.  Octave 4.2.1 (29-05-17)

Per realitzar càlculs numèrics. És l'equivalent lliure de Matlab.  SpeedCrunch 0.12 (05-12-16)

Calculadora d'escriptori d'alta precisió. Per canviar l'idioma anem al menú Configuració / Idioma.