VÍDEO

 
  Aegisub 3.2.2 (15-12-14)

Creació i edició avançada de subtítols  ffDiaporama 2.1 (04-03-14)

Per a la creació de pel·lícules amb fotografies i videoclips. Permet crear seqüències de vídeo amb títols (estàtics o animats), imatges (estàtiques o animades), vídeos i música.  OBS Studio 20.0.1 (21-09-17)

Open Broadcaster Software ens permet l'enregistrement de vídeo i l'emissió en directe (Streaming).