GESTORS DE PROJECTES


  GanttProject 2.8.5 (25-05-17)

Permet planificar projectes utilitzant diagrames de Gantt. Cada projecte pot dividir-se en subtasques, amb la seva propia data de començament, duració, progrès... Permet exportar a PDF, HTML, XML o a imatges PNG i JPG. Adopta l'idioma del sistema.