Tutorials

En aquesta secció trobareu tutorials de:
  • LibreOffice - Nivell bàsic i avançat
  • GIMP
  • Altres: 7-Zip, PDFCreator, Inkscape, Scratch, K9 Web Protection, Clonezilla...
  • Google Apps Educació: Google Marcadors, Google Calendar, Google Drive, Google Classroom, Formularis, Flubaroo, Àlbums web de Picasa, Google Grups, Google Sites, Google Comptes...