IZAP
Per editar imatges, aplicant-les tots tipus de filtres i efectes, i per crear collages.

EDITAR

Fem clic a Start, després a Edit i seleccionem la imatge des del nostre ordinador (Computer).


Aquí podem afegir-li text, objectes, aplicar-li filtres, efectes...


Per desar la imatge fem clic al botó Save.


COLLAGES

Al començament fem clic a Collage.


Seleccionem el format del collage: rectangles, cercles...


Després afegim les imatges fent clic a add photo + en cada secció del collage.


També podem fer en el collage el mateix que hem vist a Editar: efectes, filtres, objectes...