BUBBL.US
bubbl.us

Amb bubbl.us podem crear esquemes, organigrames, mapes conceptuals, resums...

Es pot utilitzar sense registrar-se. Fem clic a Start Brainstorming, fem el mapa i l'exportem com a imatge JPG o PNG. L'inconvenient és que després ja no podrem editar-lo.

Si ens registrem, la versió gratuïta ens permet guardar fins a 3 mapes. Si volem fer-ne més, hem de suprimir algun mapa o exportar-lo com a imatge.

Per registrar-nos, fem clic a Sign Up. A continuació triem la versió gratuïta (Free). Omplim les dades i fem clic a Create Account. No utilitzeu mai la mateixa contrasenya que la del correu de l'escola!.


Se'ns obre una mapa en blanc preparat per començar, amb la primera bombolla (bubbl). Hi fem clic i canviem "Start Here" pel títol que volem per al nostra mapa.

Si deixem el ratolí a sobre, apareix un menú, on podem canviar el color i la mida de la bombolla, connectar una bombolla amb una altra, adjuntar un fitxer o suprimir-la.


Per afegir altres bombolles, fem clic a la part inferior central i es crearà un "fills", és a dir, una bombolla de nivell inferior. 


Si fem clic a la part dreta, es crearà una bombolla del mateix nivell.

Exemple de mapa real de la classe de Llengua castellana:

Per suprimir o canviar el nom d'un mapa, el seleccionem en el requadre de la dreta i fem clic a Rename o a Delete.

Per exportar un mapa com a imatge, fem clic al botó Export, seleccionem JPG o PNG i fem clic al botó Export.


Si volem enviar l'enllaç, al requadre de la dreta, fem clic a la fletxa al costat de Sharing i seleccionem Read only link to mind map (enllaç de només lectura)


I després clic al botó Copy URL (copiar adreça). Ara podem anar al correu i enganxar l'enllaç (CTRL+V) en un mail.