EASELLY

Amb Easelly podem crear infografies, presentacions...Una infografia és una combinació d'imatges explicatives, i fàcils d'entendre, i textos amb la finalitat de comunicar informació de manera visual per facilitar la seva transmissió.

Per poder desar les nostres infografies és obligatòri registrar-nos. Fem clic al botó Sign Up Free.


Posarem la nostra adreça de correu electrònica i una contrasenya (Atenció: que no sigui la mateixa del correu).


A partir d'ara quan vinguem a aquest lloc ja podrem validar-nos fent clic a Login.


Per començar, a Public Visuals, fem clic a Start Fresh.


Se'ns obrirà el programa amb una infografia buida per començar a treballar.


El que es veu en pantalla és una petita ajuda. Netejarem la pantalla fem clic al menú Clear (i després al botó Clear).

Podem començar de zero o a partir d'una plantilla: fem clic a Templates, en seleccionem una i l'arrosseguem. Després només hem d'anar canviar el text, els objectes...

Per canviar la mida de la infografia, fem clic al menú Resize i seleccionem la que volem.


Per inserir objectes, fem clic al botó Objects. Aquests es troben dividits en categories (animals, banners...). Seleccionem una i a continuació arrosseguem l'objecte que volem.


Per canviar el fons, fem clic al botó Backgrounds i en seleccionem un. També podem pujar una imatge amb el botó Upload.


Podem pintar (línies, fletxes...) amb el botó Draw.


També podem inserir formes i figures amb el botó Shapes. En seleccionem una i l'arrosseguem. Per veure-les totes fem clic a See All>.


El botó Text ens permet afegir quadres de text. Seleccionem el tipus de text i arrosseguem. Després fem doble clic al text per canviar-lo.


El botó Upload ens permet pujar imatges a l'infografia. Fem clic a aquest botó i després a Add files i cerquem la imatge al nostre ordinador.

Per inserir vídeos fem clic al botó Media. Fem clic a la icona de YouTube i enganxem la URL del vídeo.


Al final de la barra d'eines tenim els botons Zoom (+ / -), Grid (per veure o no la graella quadriculada), Undo (desfer) i Redo (refer).

Treballar amb objectes

- Moure: quan el ratolí adopta la forma de 4 fletxes arrosseguem.
- Canviar la mida: fem clic a en una cantonada i arrosseguem.
- Rotar: fem clic al símbol de rotar i arrosseguem.
- Quan un objecte està seleccionat apareix una barra d'eines de l'objecte on podem esborrar l'objecte, blocar-lo, duplicar-lo, canviar la transparència, el color o afegir-li un enllaç:


- Text: si l'objecte és un text, a més amb aquest barra d'eines podem canviar l'estil (negreta, cursiva...), l'alineació, el tipus de lletra i la mida.


Desar una infografia

Seleccionem el menú Save, li posem un nom i fem clic al botó Save.


Per accedir a les infografies guardades hem d'anar a la pantalla principal. Per sortir fem clic al menú Home i a continuació al botó Leave.


A My Visuals podrem veure les infografies que tenim.


En la versió gratuita també podem exportar la infografia a imatge JPG.


A My visuals, quan col·loquem el ratolí sobre la miniatura d'una infografia podrem eliminar la infografia, duplicar-la o accedir a Compartir.

Compartir

A Compartir podem establir si la infografia serà privada o pública. També aquí podem obtenir l'enllaç (per enviar-li a algú) o el codi per inserir-lo en un web (si tenim).