POPPLET
popplet.com

Per crear presentacions, mapes mentals, conceptuals, pluja d'idees, taulells... Ens permet organitzar les nostres idees d'una manera gràfica. De forma individual o col·laborant amb altres persones.

Cal registrar-se. La versió gratuïta ens permet guardat 5 popplets, però podem exportar-los a PDF, o a imatge JPG o PNG.

REGISTRE

Per registrar-nos fem clic a log in.


Com no tenim compte, fem clic a Sign up now. Aquí completem les dades. Recordeu de no utilitzar mai la mateixa contrasenya que en el correu. Per acabar, clic a Next.


Finalment, seleccionem l'opció gratuïta, The Free Plan, fent clic a sota a sign me up.


UTILITZACIÓ

Ja estem registrats. Per començar fem clic a make new popplet. Li posem un nom, seleccionem un color i fem clic a make it so!Ja podem començar. Per crear el popplet central fem, doble clic en un espai en blanc.


Per afegir més "popplets", arrosseguem els petits cercles que hi ha als 4 costats.


Per suprimir un popplet, fem clic a la creu.Per canviar els colors, fem clic al botó change colors.


Per canviar la mida del text i l'alineació, fem clic al botó type stuff.


Per dibuixar-hi, fem clic al botó draw things.


Per inserir imatges des del nostre ordinador o vídeos de YouTube, fem clic al botó upload things.


Per exemple, fem clic al botó de Youtube. En la finestra que ens surt, a dalt escrivim el vídeo que cerquem. Dels vídeos que ens mostra, seleccionem el que volem.


Aquesta és la presentació que hem fet amb imatges i vídeos de les cascades d'Iguazu. Després he capturat la pantalla del mapa, l'hem desat com a JPG i l'hem pujat aquí.


Quan afegim un nou popplet, sempre porta el tag (la etiqueta) del nom a dalt. Per treure'l anem al menú i seleccionem view / hide nametags.


Per moure un popplet, hi fem clic i arrosseguem. Per moure tot el popplet, fem clic en un lloc lliure i arrosseguem. A dalt tenim el zoom per ampliar o reduir i el botó view all per encaixar tot el popplet centrat en la pantalla.


Guardar i exportar

Per guardar la presentació, a dalt fem clic al menú i després a save. Només podem tenir guardats 5 popplets. També podem exportar els popplets com a PDF, JPG o PNG fent clic al menú i després a export / export as pdf, export as jpeg o export as png.

 Desar online  Exportar

La pantalla principal

Si fem clic al botó home, accedim a la pantalla principal on tenim tots el popplets que hàgim fet. Podem veure'ls llistats en detall o com a imatges. Si fem clic a la creu, podem suprimir un popplet sencer. Pe fer-ne un de nou, fem clic a make new popplet.


Compartir

Una vegada fet el popplet, podem compartir i afegir col·laboradors fent clic a share (cantonada superior dreta), i després a add collaborator.


Per fer public el popplet, fem clic a make popplet public, i després seleccionem la 2a opció.


Finalment, per obtenir l'enllaç, fem clic a les icones de la part superior de share. Aquí podem copiar l'enllaç i enganxar-lo en un correu. Si tenim un lloc web, també podem copiar el codi per inserir-lo (embed it).