EDUCATIUS

ASTRONOMIA

Stellarium 0.16.1

(28-09-17)

Planetarium 3D.

Per canviar l'idioma premem F2.

MATEMÀTIQUES

GeoGebra Classic 5.0.398.0

(13-11-17)

És un programari de matemàtiques per a educació secundària que reuneix dinàmicament geometria, àlgebra i càlcul.

Per canviar l'idioma anem al menú Opcions / Idioma.

Cal destacar el Projecte Gauss, del Ministeri d'Educació d'Espanya, que ofereix al professorat centenars d'ítems didàctics i d'applets de GeoGebra, que cobreixen tots els continguts de matemàtiques de Primària i ESO, i estan dissenyats per ser utilitzats tant en la pissarra digital com en els ordinadors dels alumnes. Hi ha també cursos de formació per al professorat.

Octave 4.2.1

(29-05-17)

Per realitzar càlculs numèrics.

És l'equivalent lliure de Matlab.


SpeedCrunch 0.12

(05-12-16)

Calculadora d'escriptori d'alta precisió.

Per canviar l'idioma anem al menú Configuració / Idioma.

MÚSICA

MuseScore 2.1.0

(02-05-17)

Editor de partitures i notació musical multiplataforma.

Per canviar l'idioma anem al menú Edita / Preferèncias / Pestanya General.