EDUCATIUS

ASTRONOMIA

Celestia 1.6.1

(27-11-17)

Proporciona il·lustracions en 3D dels planetes del sistema solar, satèl·lits, galàxies... També s'inclouen constel·lacions, dades precises sobre les seves coordenades d'ubicació i el seu desplaçament al llarg del temps.


Stellarium 0.20.3

(16-10-20)

Planetarium 3D.

Per canviar l'idioma premem F2.

JOCS

Minetest 5.3.0

(14-09-20)

És un joc de món obert inspirat en Minecraft. El joc disposa de dues maneres de joc (supervivència o creatiu) i permet jugar de forma individual o multijugador.

El programa no necessita instal·lació: cal descomprimir l'arxiu ZIP en una carpeta, entrar a la carpeta BIN i executar MINETEST.EXE

Per canviar l'idioma anem al menú Configuració / All Settings / Client i Servidor / Language.

MATEMÀTIQUES

GeoGebra Classic 6.0.609.0

(16-10-20)

És un programari de matemàtiques per a educació secundària que reuneix dinàmicament geometria, àlgebra i càlcul.

Per canviar l'idioma anem al menú Opcions / Idioma.

Cal destacar el Projecte Gauss, del Ministeri d'Educació d'Espanya, que ofereix al professorat centenars d'ítems didàctics i d'applets de GeoGebra, que cobreixen tots els continguts de matemàtiques de Primària i ESO, i estan dissenyats per ser utilitzats tant en la pissarra digital com en els ordinadors dels alumnes.

Octave 5.2.0.1

(10-02-20)

Per realitzar càlculs numèrics. Per canviar l'idioma anem a Editar / Preferències.

És l'equivalent lliure de Matlab.


SpeedCrunch 0.12

(05-12-16)

Calculadora d'escriptori d'alta precisió.

Per canviar l'idioma anem al menú Configuració / Idioma.

MÚSICA

MuseScore 3.5.2

(19-10-20)

Editor de partitures i notació musical multiplataforma.

Per canviar l'idioma anem al menú Edita / Preferèncias / Pestanya General.